Национална Генетична Лаборатория - София

Резултати от изследвания


За повече информация, телефони за връзка и консултация, моля посетете официалната страница на НГЛ !

За достъп до резултатите от Вашите изследвания, е необходима идентификация.
Пазете в тайна информацията за идентификация, за да избегнете риска от нежелан достъп до данни за Вашите изследвания и резултати!
Изберете също формата в който желаете да видите резултатите, от падащото меню "Формат на справката".
За PDF формат трябва да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader. Ако го нямате изтеглете го от тук.

1. Идентификация чрез код на пациента и парола.

Ако сте получили в НГЛ, или по eMail код на пациента и парола, можете да използвате този метод за идентификация.
Кодът е съставен само от цифри. Паролата е комбинация от цифри и букви от латинската азбука, като трябва да се спазват главни/малки букви.
Кодът и паролата могат да бъдат използвани и за проверка на резултати от Ваши бъдещи или предишни изследвания в НГЛ.

Код на пациента:
Парола за достъп:
Формат на справката:       

2. Идентификация чрез номер на поръчка за изследвания.

Ако сте попълнили поръчка за изследвания в сайта на НГЛ, може да се идентифицирате с издадените Ви номер на поръчка и парола.
Номерът е съставен само от цифри. Паролата е комбинация от цифри и букви от латинската азбука, като трябва да се спазват главни/малки букви.
Номерът и паролата могат да се използват само за проверка на резултатите от конкретната поръчка.

Номер на поръчка за изследвания:
Парола за достъп:
Формат на справката:       

3. Алтернативна идентификация.

Ако не сте получили код на пациент и парола, и не сте попълвали поръчка в сайта на НГЛ, можете да използвате този метод.
За идентификация трябва да въведете данни във всички полета, идентифицирането ще е успешно само при пълно съвпадение на данните.
Имайте предвид че са възможни разлики в изписването на имената при регистрация в лабораторията, заради които идентификацията по този начин може да е неуспешна.
При този тип идентификация имате достъп само до резултати от пробата взета на указаната дата.

Име: Презиме: Фамилия: Фамилия2:
Дата на раждане: Дата на вземане на кръв: Формат на справката:
дд.мм.гггг дд.мм.гггг


За повече информация, телефони за връзка и консултация, моля посетете официалната страница на НГЛ !

Програмен продукт 'МедЕксперт 2017', от ИнфоАрт електроникс ООД: kbaklov@infoart-bg.net, www.infoart-bg.net